02.03.2015
Либерија (UNMIL)


Мултинационална операција УН у Либерији (UNMIL) установљена је након потписивања мировног споразума у Акри, у Гани и доношења Резолуције Савета безбедности УН 1509 од 19. септембра 2003. године, сa мандатом у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН.

Војска Србије у UNMIL учествује од 10. децембра 2003. године, када су два војна посматрача упућена у мисију. Број ангажованих војних посматрача 9. марта 2004. године је повећан на три, а 19. маја 2004. године на шест. Када je почелo смањење броја ангажованих припадника снага УН у Либерији, број војних посматрача из Војске Србије смањен је на четири 8. октобра 2015. године, а од 9. јуна 2016. године на једног војног посматрача. Замена војних посматрача врши се након истека мандата од годину дана.

Тежиште рада војних посматрача је на имплементацији мандата мировне мисије и обављању редовних задатака патролирања.